Category: Jokes

Jokes

Sarah and Simon were arguing over the breakfast table. “You’re so stupid,” said Simon. “That’s enough” said their dad, “Simon, say sorry to Sarah. Simon …