Saari Umar Poojte Rahe Log……

Saari Umar Poojte Rahe Log
Apne Haath Se Bane Us
Patthar Ke Khuda Ko.. Humne
Khuda Ke Haath Se Bane
Hue Ek Ko Chaaha.. To,
Hum Gunahgaar Ho Gaye..!

Share