Is Ki Parwaah Karte Rahein..

Hum Hi Kyun Sochte Rahein
Auro K Baare Mein, Ab Ye Loog
Jiye, Chahe Ya Phif Marte
Rahein, Is Duniya Ne Aaj Tak
Diya Kya Mujhko Phir Hum Gi Kyun
Is Ki Parwaah Karte Rahein..!

Share