Navratri MessagesJagat Paalan Haar Hai
Maa, Mukti Ka Dham Hai
Maa. Hamari Bakti Ke
Adhar Hai Maa, Ham Sab
Ki Raksha Ki Avatar
Hai Maa. Happy Navaratri.


Share You Comments & Feedback

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.