Love SMS

Chale Gaye Hai Dur Kuch Pal
K Liye, Magar Karib Hai Har
Pal K Liye, Kaise Bhulayenge
Aapko ek Pal K Liye, Jab Ho
Chuka Hai Pyar Umar Bhar K Liye.

Share
', enableHover: false, enableTracking: true, buttons: { twitter: {via: '@lovequotesmsgs'}}, click: function(api, options){ api.simulateClick(); api.openPopup('twitter'); } }); jQuery('#facebook').sharrre({ share: { facebook: true }, template: '
', enableHover: false, enableTracking: true, buttons:{layout: 'box_count'}, click: function(api, options){ api.simulateClick(); api.openPopup('facebook'); } }); jQuery('#pinterest').sharrre({ share: { pinterest: true }, template: '
', enableHover: false, enableTracking: true, buttons: { pinterest: { description: 'Love SMS',media: 'https://sharelovemessages.com/wp-content/uploads/2014/11/flirt_feature.jpg' } }, click: function(api, options){ api.simulateClick(); api.openPopup('pinterest'); } }); jQuery('#linkedin').sharrre({ share: { linkedin: true }, template: '
', enableHover: false, enableTracking: true, buttons: { linkedin: { description: 'Love SMS',media: 'https://sharelovemessages.com/wp-content/uploads/2014/11/flirt_feature.jpg' } }, click: function(api, options){ api.simulateClick(); api.openPopup('linkedin'); } }); });