Love SMS

Aziz B Wo Hai Nasib B Wo
Hai Duniya Ki Bhid Me
Karib B Wo Hai Unki Dua Se
Chalti Hai Jindagi Q Ki Khuda
B Wo Hai Aur Taqdir B Wo Hai.

Share