Mai Jise Chahta Hon…

Mai Jise Chahta Hon Wo
Chahti Hai Kisi Aur Ko…
khuda Na Kare Wo Jise
Chahti Hai Wo Na Chahe
Kisi Aur Ko……?

Share