Mujhe Kishmat Se ……

Mujhe Kishmat Se Koi
Sikwa Nahi. Lakin Aye
Khuda Wo Mere Zindagi Me
Aaya Kiyon, Jab Mere
Kishmat Me Nahi.

Share