Ek Aur Devdas At Beer Bar….

Aaj Didar, Kal Yaar, Parson
Pyaar, Phir Ekrar, Phir Intezar,
Phir Takrar, Phir Darar, Sari
Mehnat Bekar, Aur Aakhir Mein
Ek Aur Devdas At Beer Bar.

Share