Kitabo Me Kahte Hai ……….

Kitabo Me Kahte Hai Phool
Torna Mana Hai, Bago Me
Kahte Hai Phool Torna Mana
Hai, Lekin Koi Nahi Kahta
Ki Dil Torna Mana Hai.

Share