Minnate Kar Ke Use Manana Tha…….

Minnate Kar Ke Use Manana Tha,
Use Dur Mujhe Bhi Dur Jana Tha.
Nibhate Kis Tarha Pyar Apna
Chand Par Uska Ghar Aur
Zameen Par Apna Thikana Tha.

Share