khali Hai Botal Phir B Piya Ja Raha Ho……….

Beqaabo Hai Dil Phir B Jiya
Ja Raha Ho, khali Hai Botal
Phir B Piya Ja Raha Ho,
majbouri To Dekho Is Dil Ki.
rplye Nahi Milta Phir B Msg
Kiya Ja Raha Ho.

Share