Placeholder canvas

Pyar Ke Liye Deewane….

Pyar Ke Liye Deewane Chale
Aate Hai, Shaam Ke Liye Parwane
Chale Aate Hai, Yaad Nahi Karte
To Koi Baat Nahi Par, Chale
Ana Mout Par Meri, Kynu Ki Waha
To Begane Bhi Chale Aate Hai.

Share