Sapne Ho Yaden Ho ….

Sapne Ho Yaden Ho Ar Boht
Kuch, Tum Ho Tumhari Baten
Ho Or Boht Kuch, Nahi Chahte
Hum Tumko Bhulana, Magr Dori
He Ek Majbori He Or Bahot Kuch.

Share