Milna Jaana Aur Bichd Jaana….

Duniya Ke Yhe Reet Hai
Milna Jaana Aur Bichd
Jaana, Tumse Na Jaane
Kaisa Rishta Hai Na Milte
Ho Aur Na Bichdte Ho.!

Share