Placeholder canvas

Whєи ι Tαlk Wιth U……..

Whєи ι Tαlk Wιth U, ι Kиow Thє
мєαиιиg Oƒ Uиdєяstαиdιиg Whєи
ι Lαugh Wιth U, ι Kиow Thє
мєαиιиg Oƒ hαρριиєss Whєи ι
Touсh U, ι Kиow Thє мєαиιиg
Oƒ Togєthєяиєss & Whєиєvєя
ι’м Wιth You,♥ ι Kиow Thє
мєαиιиg Oƒ LOVє. I LoVe YoU.

Share