Miss You SMS

I Miz Ur Txts…
I Miz Ur Stories…
I Miz Ur Jokes…
I Miz Ur Voice…
I Wondr Y?
I Guess…
I Jst Really Miz A
Sweet Person Lke U…

Share