Hug Messages

If u read,u owe me a HUG,
If u read,u owe me a HUG,
if u delete,u Owe me a kiss,
if u save,u owe me a DATE,
if u return txt msg 2 me,
u OWE me All,
bt if u ignore,
U r MINe!
So wat will U do?

Share