Dussehra MessagesAptyachi Pan, Fulancha Vas,
Aaj Ahe Divas Khup Khas,
Tula Sarv Sukh Labho ya Jagat,
Premane Bhetuya apan Ya Dasryat.
Wishing You Happy Dasera


Share