Placeholder canvas

I love you because I cant live without you

I Hate U Because I Love U More
Than Me…
I Love U Because I Cant Live
Without U…
I Miss U Because I`m
Addicted To Ur Company…
I Like U Because No 1 Is So Sweet
Like U…
I Want U Because You
Make Me Feel Safe ….
I Need U Because U R My World.

Share