Love SMS

I L0ve U
N0t Bc0z 0f What U Hav
But
Bc0z Of What I Feel ..
I Care F0r U
N0t Bc0z U Need Care
But
Bc0z I Want U ..
I Am Always Here F0r U
N0t Bc0z I Want U To Be Wid Me
But
I Want To Be With U ..

Share