He Picked U Frm Ll D Rest …….

Love Z Lyk A Lump Of Gold,
Hard To Get Hard To Hold ..
Ll Of D Guys I Av Eva Met ..
U R Da 1 I’ll Neva Get ..
I Do Believe Dat God Abv
Created U 4 Me 2 Luv ..
He Picked U Frm Ll D Rest ..
Coz He Noh I’d Luv U D Best ..
I Had A Hrt Dat Was 1c True..
Buh Nw Its Gne Frm Me 2 U ..
So Tk Gud Cre Lyk I Av Dne ..
4 Me U 2 Buh I Av None ..

Share